Heaven4kids.se använder cookies för att samla statistik, som hjälper oss att förbättra användningen av shoppen för våra kunder. Om du klickar på en sida på Heaven4kids.se, accepterar du därmed vår cookiepolitik. - Läs mera om cookies

Smurfarna - Lilla Smurfan Figur med Säng

2851-4
79,95 kr
Inkl. moms

Smurfarna - Lilla Smurfan Figur med Säng

Smurfarna har nu kommit som söta dockor. Samla alla och skapa Smurfarnas stad precis som du vill ha den. Här har du Lilla Smurfan med sin egna lilla säng.

Denna produkt är CE-märkt. När en tillverkare CE-märker en produkt, förklarar han på eget ansvar att produkten uppfyller alla lagstadgade krav för CE-märkning. Därigenom garanterar han att produkten i fråga måste säljas i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). EES täcker både EU och Norge, Island och Liechtenstein.
CE