Heaven4kids.se använder cookies för att samla statistik, som hjälper oss att förbättra användningen av shoppen för våra kunder. Om du klickar på en sida på Heaven4kids.se, accepterar du därmed vår cookiepolitik. - Läs mera om cookies

Playmobil Pirater - Play Map Pirater 9328

P9328
289,95 kr
Inkl. moms

Playmobil Pirater Play Map Pirater 9328.

Play Map Pirater 9328 från Playmobil Pirater har följande egenskaper: alla delar på bilden ingår.

    • Playmobil Pirater Play Map Pirater 9328 

    • Färg:
    • Ålder  från 5

Denna produkt är CE-märkt. När en tillverkare CE-märker en produkt, förklarar han på eget ansvar att produkten uppfyller alla lagstadgade krav för CE-märkning. Därigenom garanterar han att produkten i fråga måste säljas i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). EES täcker både EU och Norge, Island och Liechtenstein.
CE